Magazynier

Magazynier

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Obsługa procesu wydawania i przyjęcia towarów.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa materiałów.
 • Okresowe inwentaryzacje materiałów.
 • Dbanie o nienaganny stan powierzonego towaru.
 • Optymalizacja procesu przeładunkowego.

Profil kandydata:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (konieczność posiadania uprawnień UDT).
 • Uprawnienia hakowego urządzeń dźwignicowych.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie do pracy.
 • Sumienność i dokładność.
 • Dyspozycyjność.
 • Sprawność fizyczna, dynamizm w działaniu.

Mile widziane doświadczenie pracy w magazynie towarów hutniczych oraz uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu „0”.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego na atrakcyjnym stanowisku.
 • Współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, umożliwiającą rozwój kompetencji w nowych obszarach.
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a)    administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;

b)    podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

c)    dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d)    kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e)    kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;

f)    podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;

g)    kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;

h)    nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;

i)    dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.