Specjalista ds. celnych

Specjalista ds. celnych

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Aktywne wsparcie sprzedaży usług znajdujących się w ofercie handlowej firmy.
 • Opracowywanie propozycji handlowych i kalkulacji w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta.
 • Sporządzanie dokumentacji celno-podatkowej.
 • Dokonywanie zgłoszeń celnych.
 • Utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami firmy.
 • Reprezentowanie klientów firmy przed organami celnymi.
 • Bieżący kontakt z klientem (telefoniczny i mailowy).
 • Badanie rynku oraz potrzeb i wymagań potencjalnych klientów w zakresie obsługi celnej.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe związane z branżą lub wyższe ekonomiczne, prawne.
 • Aktualne uprawnienia agenta celnego – wpis na listę agentów celnych.
 • Doświadczenie na stanowisku agenta celnego.
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarczych procedur celnych, w tym procedur uproszczonych.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Zorientowanie na dokładność i szczegóły w zmieniającym się otoczeniu.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne i planowania.
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziana znajomość oprogramowania Huzar oraz podstawowa znajomość języka rosyjskiego.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego na atrakcyjnym stanowisku.
 • Współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, umożliwiającą rozwój kompetencji w nowych obszarach.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a)    administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;

b)    podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);

c)    dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d)    kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e)    kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;

f)    podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;

g)    kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;

h)    nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;

i)    dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.