Dyżurny ruchu

Dyżurny ruchu

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie obsługi kolejowej punktów ładunkowych stacji w porozumieniu z Dyspozytorem
 • Obsługa urządzeń SRK celem prowadzenia ruchu pociągów na liniach oraz nadzór nad pracami manewrowymi.
 • Nadzór nad gospodarką wagonową oraz pracami manewrowymi.
 • Organizacja pracy manewrowej na stacji kolejowej i dbałość o maksymalne wykorzystanie podległych środków trakcyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej.
 • Uzgadnianie kolejności i zasady wyprawiania i przyjmowania pociągów.
 • Obsługa blokady stacyjnej.
 • Dokonywanie terminowych oględzin rozjazdów.
 • Obsługa wagi kolejowej.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach z zakresu ruchu kolejowego.
 • Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.
 • roczne doświadczenie na stanowisku dyżurnego ruchu.
 • Znajomość przepisów i instrukcji wymaganych na stanowisku dyżurnego ruchu.
 • Wiedza zawodowa.
 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
 • Otwartość na zmianę.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku: nastawniczy będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w pracy u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1 , w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji przez „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1, w celu włączenia mojej aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

 

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:

 1. administratorem danych osobowych jest „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Groniec 1;
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 3. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 5. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
 6. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 7. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
 8. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;

 

dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.